Wapen Heeze

Wapen Heeze

26 juli 1980: “In goud drie hoorns van keel, beslagen, geopend en gemond van zilver; in een schildhoofd van azuur een ster van goud. Het schild hangende aan een snoer van keel in een ter rechterzijde ervan geplaatste eikeboom van sinopel.”

Geschiedenis van het wapen
Een zegel van de bank van Heeze en Leende bestond al in 1364, doch een afdruk is eerst bekend vanaf 1460. Vanaf de 16de eeuw was een bijna identiek gesneden zegelstempel in gebruik. Binnen het randschrift zien wij een eik, waaraan ter linkerzijde een wapenschild hangt met drie onbeslagen horens [= van Horne]; boven de boom is een zespuntige ster te zien. Aan het einde van de 17de eeuw wordt die voorstelling ruim geïnterpreteerd: onder een boom zweven drie rode horens. Dit geheel is dan geplaatst in een [zilveren] wapenschild. De ster in het zegel blijft vooralsnog een raadsel, ook al komt de combinatie van een ster met het Horne-wapen ook in het schependomszegel van Gestel bij Herlaar [= Sint-Michielsgestel] voor.
In de 18de eeuw – vóór 1788 – werd een geheel nieuw stempel gesneden. De voorstelling van het schependomszegel werd als heerlijkheidswapen beschouwd. Het schrijven van de burgemeester uit 1815 is niet bewaard gebleven. Bekend is slechts, dat hij een zegelafdruk heeft ingezonden en niets over de oorsprong van het wapen aangaf. In 1817 wordt het wapen bevestigd: "Zijnde van lazuur beladen met een boom van goud aan wiens takken is hangende een schildje, eveneens van goud, waarop drie hoornen van lazuur, en chef een ster van goud." De kleuren zijn de rijkskleuren. Tussen 1975 en 1980 werd in Heeze fel gediscussieerd over het gemeentewapen. Uiteindelijk resulteerde dit in een nieuw gemeentewapen, waarbij terecht de boom in het wapenensemble van het gemeentewapen is gebleven, en wel in de functie van schildhouder. De plaatsing van de ster in het schildhoofd was voor de "hoofdplaats" van de voormalige heerlijkheid een minder fraaie oplossing en gaf dit kenteken meer betekenis dan het verdiende. Uiteindelijk werd bij Koninklijk Besluit van 26 juli 1980 nr. 25 een nieuw wapen verleend.

Bronnen
Originele wapendiploma 1817: verloren.
Foto wapen (1817) uit Wapenregister Hoge Raad van Adel: RHCe, THA, Zegelkaarten, doos 2.
Foto wapen (1980) uit Wapenregister Hoge Raad van Adel: RHCe, THA, Atlantisnr. 10147.
Rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen in de Regio Eindhoven [Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde, september 1996].

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Concurrentie voor wedNotten
Heeze - Gildes Joris en Agatha
images/hourglass.png

ZOEKEN...