Heeze

Naam Heeze

Verklaring
kreupelhout, struikgewas. De Bont stelt dat de plaatsnaam ‘hees’ duidt op een landschappelijke situatie die op veel plaatsen in Brabant voorkwam; Wikipedia houdt het op laag struikgewas.

Oudste vermelding
1173.

Bronnen
H.P.H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. Deel I. De Meierij van ’s-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert) (’s-Gravenhage, 1979), nr. 69 (Hese, 1173), vgl. nr. 68 (Hese, 1172, falsum 1220);

Gerald van Berkel & Kees Samplonius, Het plaatsnamenboek. De herkomst en betekenis van Nederlandse plaatsnamen (Houten, 1989), 77-78;

Chr. de Bont, Het cultuurhistorisch landschapsonderzoek van het streekplangebied “Midden- en Oost-Brabant” (Staring-centrum, Instituut voor onderzoek van het Landelijk Gebied, Rapport 17, aflevering 1, Wageningen, 1989), 211;

Henk Beijers & Geert-Jan van Bussel, ‘Van d’n Aabeemd tot de Zwijnsput’. Toponiemen in de cijnskring Helmond vóór 1500 in naamkundig en nederzettingshistorisch perspectief (Helmond, 1996), 115 (hees).

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Burgemeester – burgervader – Kolfschoten neemt een grote doos sigaren in ontvangst , omstreeks 1950. Foto: F. van Mierlo |collectie RHCe
13 nelie en Tini-4
Wapen Leende
De kantine van het Philips Recreatiecentrum te Someren in 1950.
images/hourglass.png

ZOEKEN...